exhibitions

Ann-Catrin Olsson

INSTALLATION VIEWS

SHADOW DANCER VS. THE CITY OF THOUSAND HANDS, Alta Art Space, Malmö, 12 oktober 2018

Ann-Catrin Olsson och Jonas Westlund

ALLT SOM HETER NÅGOT FINNS , Flygeln vid Fullersta Gård, Huddinge 18 november - 10 december 2017 Ann-Catrin Olsson och Lars Hedelin

KONST PÅ BANGEN + GALLERI LARS PALM, Sandviken, 5 juli-16 juli 2017

EARLY BIRD, Centrifug/Konsthall C, Stockholm 10 december - 18 december 2016

SAY MY NAME SAY MY NAME, Idka Kulturkiosken, Gävle, Sweden 28 april - 20 maj 2016

Ann-Catrin Olsson & Jonas Westlund